ANPC - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Ce este o reclamatie / sesizare?
“Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice”, conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.


Cine poate depune o reclamatie la ANPC?
„Consumatorul – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale ”, conform art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata.

- Reclamatiile si sesizarile adresate ANPC pot fi depuse doar de catre consumatori persoane fizice.

- Divergentele intre operatorii economici nu intra in sfera de competenta a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.


„Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza”, conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

Cum depuneti o reclamatie?
Va rugam sa apelati la aceasta modalitate numai dupa ce incercati sa rezolvati amiabil problema cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.


In situatia in care nu ati ajuns la o intelegere cu vanzatorul sau cu administratorul unitatii, atunci aveti dreptul sa depuneti o reclamatie la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor.


Primirea reclamatiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Judetene pentru Protectia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea operatorul economic reclamat.

Conform prevederilor legale reclamatiile si sesizarile se fac in format scris sau in format electronic sau se depun personal.

Pentru a depune o reclamatie in format electronic va rugam sa completati FORMULARUL DE SESIZARE ONLINE

- coordonatele de contact ale Comisariatelor Regionale si Judetene pentru Protectia Consumatorilor

Reclamatia sau sesizarea se face in nume personal.

Reclamatia/sesizarea dumneavoastra se rezolva in termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002), cu conditia ca aceasta sa fie insotita de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscala, bon fiscal sau chitanta, contract, certificat de garantie sau alte documente, dupa caz.

Reclamatiile dvs. pentru a putea fi instrumentate de catre comisarii din cadrul Comisariatelor Judetene trebuie sa indeplineasca conditiile prezentate mai sus. In caz contrar acestea se claseaza din lipsa de informatii.